ELOKUVATOIMINTA

kokemuksetVersova Puu -elokuvatoiminta on Versova Puu ry:n hanke, jossa yhteistyössä Sotkamon seurakunnan nuorisotyön ja elokuva-alan ammattilaisten kanssa tarjotaan nuorille elokuvantekotoimintaa.

Toiminta on nuorille opetuksellisesti, sisällöllisesti ja taiteellisesti merkittävää sekä yhdistää yhteisöllistä tekemistä ja nuorten luovuutta. Prosessin aikana valmistetaan yhdessä oma sanomallinen elokuva. Toiminnan tärkeimpänä tehtävänä on palvella nuoria tarjoamalla heille mielekästä ja sosiaalista toimintaa, jossa nuori voi kehittää omia vahvuuksiaan sekä kristillistä identiteettiään turvallisessa ympäristössä.

Elokuvatoiminta kestää yhden ryhmän kanssa vuoden ajan. Ryhmäläiset koostuvat 16-18 -vuotiaista nuorista ja ydinryhmän jäsenien määrä on 8-12 henkeä. Elokuvan kuvauksissa ryhmäkoko kasvaa, kun elokuvantekoon otetaan mukaan 14-20 -vuotiaita alueen nuoria avustamaan. Tällöin päästään kokeilemaan elokuvanteon moninaisia tehtäviä kameran edessä ja sen takana. Kuvaustilanteissa ryhmäkoko saattaa olla jopa 30-50 henkeä.

Nuorten elokuvatoiminta lähti liikkeelle pilottihankkeena, jossa kokeiltiin elokuvantekoa nuorisotyön välineenä. Lyhytelokuva Kultainen keskitie valmistui hankkeen myötä. Posiitivisen palautteen myötä toimintaa päätettiin jatkaa sekä kehittää edelleen. Elokuvanteon prosessin todettiin soveltuvan hyvin nuorisotyön menetelmäksi ja tulevina vuosina toiminta keskittyi vahvemmin pitkäkestoiseen ja suunnitelmalliseen prosessiin. Elokuva-alan ammattilaisten mukanaoloa vahvistettiin ja toiminnan tavoitteeksi otettiin virikemateriaalin tuottaminen nuorten toimesta. Näin sai alkunsa VERSOVA PUU -elokuvatoiminta.

 

erahELOKUVATOIMINNAN TAUSTA

Elokuvatoiminnan lähtökohtaisena ajatuksena on nuorten palveleminen. Nuorisotyön näkökulmasta toiminnan tärkein anti nuorille on elokuvanteon prosessi, jossa nuoret joutuvat laittamaan itsensä likoon. Ideoidessaan ja käsikirjoittaessaan omaa tarinaansa nuoret joutuvat pohtimaan, kuinka se voitaisiin kertoa muille. Tällöin herätetään kysymyksiä siitä, mitä toisille ollaan kertomassa sanomallisen elokuvan kautta ja miksi? Miten asiat voitaisiin kertoa parhaalla mahdollisella tavalla? Mitä nuoret itse todellisuudessa näistä asioista ajattelevat? Tärkeiden kysymyksien lisäksi elokuvanteon vaativa, mutta samalla mielenkiintoinen prosessi pakottaa nuoret toimimaan yhdessä yhteisen päämääränsä puolesta.

Toiminnan tarkoituksena on pyrkiä tuottamaan nuorten ideoimista kokonaisuuksista ammattilaisten avustuksella korkeatasoinen sanomallinen elokuva. Elokuvanteon korkeatasoisuus varmistetaan pitkällä ennakkosuunnittelutyöllä, ammattikalustolla sekä elokuvanteon kannalta merkittävimpien teknisten osioiden hoitamisella elokuva-alan ammattilaisten avustuksella tai ohjauksessa. Kyseessä on nuorten ideoima, käsikirjoittama, suunnittelema sekä valmistama elokuva yhdessä elokuva-alan ammattilaisten kanssa.

 

 

ELOKUVATOIMINNAN HYÖDYT

etoiminta2Elokuvatoiminnan tarkoituksena on palvella nuoria tarjoamalla heille mielekästä sosiaalista toimintaa, jossa he voisivat elokuvailmaisun avulla oppia uusia asioita ja samalla luoda jotain ainutlaatuista. Tämä tapahtuu heidän omassa seurakunnassaan. Tällainen toiminta on myös aktivoimassa nuoria sosiaalisten kontaktien luomiseen ja yhdessätekemisen kulttuuriin. Lisäksi toiminnan yhtenä tärkeimpänä ajatuksena on auttaa nuoria kehittämään omaa kristillistä identiteettiään turvallisessa ympäristössä sekä välittää omia ajatuksiaan ja tunteitaan myös muille nuorille. Kyseessä on lähes vuoden kestävä yhdessä tekemisen prosessi, jonka keskeisenä ajatuksena on kertoa muille sanomallista tarinaa.

Elokuvan ammattimainen tekeminen on myös ainutlaatuinen kokemus näille nuorille, jolloin he pääsevät kokeilemaan ja oppimaan elokuvanteon prosessia. Samalla he saavat uutta perspektiiviä suunnitelmallisen tekemisen antamiin hyötyihin. Ammattimainen toteutus yhdistettynä raikkaisiin ideoihin ja pitkäjänteiseen suunnittelutyöhön mahdollistavat myös korkealaatuisen ja merkittävän lyhytelokuvan syntymisen, josta on hyötyä nuorten parissa tehtävässä työssä vielä vuosiksi eteenpäin. Nuorten on helpompi lähestyä materiaalia, jonka tietävät muiden lähes samanikäisten tekemäksi.

 

etusivuELOKUVATOIMINNAN RAHOITUS

Elokuvien tekeminen nuorisotyön menetelmänä on mielenkiintoista ja hyväksi koettua toimintaa, mutta sen ylläpitäminen vaatii pitkäaikaista sitoutumista nuorisotyöntekijöiden, elokuva-alan ammattilaisten sekä muun ohjausryhmän puolelta. Projektin pitkäkestoisuus, elokuva-alan ammattilaisten sitouttaminen projektiin sekä ammattikaluston käyttäminen elokuvien teossa muodostavat vuositasolla kohtuullisen korkeat kustannukset.

Toiminnan järjestää Versova Puu ry. Sotkamon seurakunnan antaman tuen lisäksi toimintaa ylläpidetään erilaisten avustuksien, apurahojen, sponsoriyhteistyön sekä VERSOVA PUU -elokuvien myynnistä saatavien tulojen kautta. Lisäksi toiminnassa on useita vapaaehtois- sekä talkootyöntekijöitä.

Toimintaa on ollut rahoittamassa ja tukemassa Sotkamon seurakunnan nuorisotyö, elokuvatuotantoyhtiö Black Lion, Kulmakoulusäätiö, Nuorten keskus, Kirkkopalvelut, Allianssi sekä Kansan sivistysrahasto. Vuodesta 2011 lähtien on lisäksi saatu paikallisia yrityksiä sponsoroimaan toimintaa.

Nuorten elokuvatoiminta pyrkii jatkuvasti kartoittamaan edellytyksiä toimintansa jatkamiseksi. Otamme mielellämme vastaan kaikenlaista tukea ja palautetta, niin henkistä kuin konkreettistakin. Teemme myös mielellämme yhteistyötä eri tahojen kanssa. Jos sinulla on ajatuksia toiminnan tukemiseksi tai kehittämiseksi, tai muuten vain haluat jakaa ajatuksia toiminnasta, niin mielellämme kuulisimme sinua!