ideasta elokuvaksi

Yhdistyksen elokuvatoiminta on toimintaa, jossa elokuvanteon prosessin kautta nuoret pääsevät toteuttamaan ja kehittämään itseään. Toiminnan tarkoituksena on antaa nuorille välineet oman sanomallisen elokuvaidean kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Nuoret ideoivat ja käsikirjoittavat elokuvan yhdessä elokuva-alan ammattilaisten kanssa siten, että nuorten visio ja näkökulma välittyisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Nuoret saavat käydä läpi koko elokuvanteon kaaren, ideoinnista valmiin elokuvan ensi-iltaan saakka, ammattilaisten ohjauksessa, sekä kertoa tarinaa omasta elämästään ja maailmastaan.

Versova Puu -toiminnasta tekee ainutlaatuisen sen ajatus hyödyntää elokuvanteon prosessia nuorisotyön muotona. Lyhytkestoisten työpajojen ja viikonloppuleirien sijasta hanke toteutetaan sitouttamalla ryhmän vetäjänä toimiva elokuva-alan ammattilainen projektiin koko vuodeksi yhdessä nuorten kanssa. Kokoontumiset ovat viikoittaisia ja sisältävät vuoden aikana useita viikonloppuleirejä ja intensiivisiä toimintajaksoja.

Elokuvan tekeminen on kokonaisvaltaista tiimityötä, joka vaatii sen jokaisen jäsenen sitoutumista koko vuoden ajaksi. Se vaatii useita tiiviitä tapaamisia sekä jatkuvaa yhteydenpitoa myös tapaamisten ulkopuolella sosiaalisessa mediassa, sähköpostitse ja puhelimitse. Tiivis yhdessäolo ja pitkäjänteinen toiminta mahdollistavat vahvan ryhmädynamiikan ja paremmat edellytykset nuorten jatkuvalle tukemiselle.

Elokuvaryhmä on toimintaa, jonka pyrkimyksenä on olla nuorille opetuksellisesti, sisällöllisesti ja taiteellisesti merkittävää. Tarkoituksena on yhdistää yhteisöllistä tekemistä ja nuorten luovuutta sekä valmistaa yhdessä oma elokuva.

Ryhmäläiset koostuvat maksimissaan kymmenestä 16-18-vuotiaasta nuoresta.

Elokuvantekokerhotoiminta aloitettiin pilottihankkeena keväällä 2006, jonka päätteeksi valmistui ensimmäinen lyhytelokuva Kultainen keskitie. Pilottihankkeesta saatujen kokemuksien avulla toimintaa kehitettiin ja elokuvanteosta päätettiin tehdä vuosittainen. Syksyllä 2007 koottiin toinen elokuvaryhmä ja lopputuotteena valmistui Risteys-lyhytelokuva toukokuussa 2008. Siitä lähtien on valmistunut vuosittain uusi lyhytelokuva.

Ota yhteyttä

email: versovapuu@versovapuu.fi
puh. 044 5397309